Eturyhmä ”pk-yritykset, käsiteollisuus ja perheyritykset”

Eturyhmässä ”pk-yritykset, käsiteollisuus ja perheyritykset” on tällä hetkellä jäseniä komitean työnantajat-ryhmästä ja muut eturyhmät ‑ryhmästä.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa muut eturyhmät ‑ryhmän sihteeristö.

Painopisteet:

Eturyhmän yleisenä tavoitteena on seurata kaikkia pk-yrityspolitiikkaan liittyviä tekijöitä. Erityisenä painotuksena ovat käsiteollisuuden ja perheyritysten erityistarpeet. Tarkoituksenamme on keskittyä näihin tärkeisiin talouden ja sosiaalialan toimijoihin.

Viime vuosikymmenen aikana pk-yritykset ovat auttaneet pitämään yllä investointeja, ja samalla ne ovat ylläpitäneet työllisyysastetta ja selviytyneet, usein suurin vaikeuksin, rajallisten luottomarkkinoiden ja sopimattomien maksuviivästysten aiheuttamista taloudellisista rajoitteista.

Pk-yritykset ovat kuitenkin edelleen Euroopan talouden todellinen selkäranka. Viime vuosina niiden on pitänyt vastata talouden ja teollisuuden uuteen kehitykseen. Niiden on selviydyttävä lähitulevaisuudessa monista uusista haasteista. Tarvitaan innovointia, digitalisointia, ammatillista osaamista ja helpompaa pääsyä rahoitusmarkkinoille. Liiallista sääntelyä ja hallinnollista taakkaa olisi vähennettävä selkeästi.

Pk-yritysten vanhentunutta määritelmää on ajantasaistettava, jotta siinä otettaisiin huomioon kyseisten yritysten nykyinen monimuotoisuus.

Myös käsiteollisuuden käsitteeseen tulee kiinnittää huomiota. Meidän tulee nähdä käsiteollisuusyritysten arvo yrityksinä, jotka tuottavat räätälöityjä tuotteita. Yrityksen koko ei saisi olla määrittävä peruste yrityksen (oikeudelliselle) luokittelemiselle käsiteollisuusyritykseksi.