Erityisjaostot ja muut elimet

ETSK:ssa on kuusi jaostoa, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin, Euroopan unionin kansalaisten kannalta merkityksellisiin aiheisiin. Ne vaihtelevat sosiaaliasioista talousasioihin, energia- ja ympäristökysymyksiin, ulkosuhteisiin ja sisämarkkinoihin. Jäsenet osallistuvat asiantuntemuksensa mukaan yhden tai useamman jaoston toimintaan. Jaostoissa tehdään suuri osa lausuntojen valmistelutyöstä. ETSK:ssa on myös neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI), joka auttaa EU:n teollisuutta ennakoimaan globalisaation vaikutuksia ja mukautumaan niihin.

ETSK:n jaostot ja valiokunta:

ETSK:ssa on myös kolme seurantaryhmää digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä (DSMO), työmarkkinoiden seurantaryhmä (LMO) ja kestävän kehityksen seurantaryhmä (SDO) – sekä eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä väliaikainen ryhmä (ESG) ja väliaikainen ryhmä ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate.

Lisäksi on perustettu yhteysryhmä, joka toimii vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen kanssa ja seuraa yhteisiä aloitteita.