Erityisjaostot ja muut elimet

This page is also available in

ETSK:ssa on kuusi erityisjaostoa, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin, Euroopan unionin kansalaisten kannalta merkityksellisiin aiheisiin. Ne vaihtelevat sosiaaliasioista talousasioihin, energia- ja ympäristökysymyksiin, ulkosuhteisiin ja sisämarkkinoihin. Jäsenet kuuluvat yhteen tai useampaan erityisjaostoon asiantuntemuksensa mukaisesti. Jaostoissa tehdään suuri osa lausuntojen valmistelutyöstä. ETSK:ssa on myös neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI), joka auttaa EU:n teollisuutta ennakoimaan globalisaation vaikutuksia ja mukautumaan niihin.

ETSK:n erityisjaostot/valiokunta ovat seuraavat:

ETSK:ssa on myös kolme seurantaryhmää yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä (SMO), työmarkkinoiden seurantaryhmä (LMO) ja kestävän kehityksen seurantaryhmä (SDO) – sekä eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä ryhmä (ESG) ja perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta käsittelevä ryhmä.

Lisäksi on perustettu yhteysryhmä, joka toimii vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen kanssa ja seuraa yhteisiä aloitteita.