”Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” erityisjaosto (ECO)

This page is also available in

”Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus” ‑erityisjaosto (ECO) on yksi ETSK:n kuudesta erityisjaostosta. Erityisjaoston tärkeimpänä tehtävänä on laatia ja esittää ETSK:n täysistunnon hyväksyttäväksi lausuntoja, jotka kuvastavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä seuraavista EU:n poliittisen päätöksenteon aloista:

  • Talous- ja rahaliiton alalla ECO-erityisjaosto tarkastelee talous- ja rahapolitiikan koordinointia eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, aloitteita talous- ja rahaliiton rakenteen syventämiseksi ja loppuun saattamiseksi talouskriisin jälkeen sekä muita talouden ohjausjärjestelmään liittyviä kysymyksiä vakauden, kasvun ja työllisyyden varmistamiseksi.
  • ECO-erityisjaoston toimialaan kuuluvat rahoitusnäkymiä, Euroopan unionin omia varoja ja talousarviota sekä tilastoasioita koskevat aiheet.
  • Verotuksen osalta ECO-erityisjaosto käsittelee verotuksen yhtenäistämistä ja verolainsäädännön lähentämistä koskevia kysymyksiä.
  • Lisäksi erityisjaosto käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitus- ja pääomamarkkinoiden vakauteen, toimintaan ja yhdentymiseen.
  • ECO-erityisjaosto vastaa myös koheesio-, alue- ja kaupunkipolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, joilla pyritään vähentämään taloudellisia, yhteiskunnallisia ja alueellisia eroja EU:ssa sekä edistämään kasvua ja työllisyyttä.

Lausuntojen laatimisen ohella erityisjaosto järjestää säännöllisesti julkisia kuulemisia ja temaattisia keskusteluja toimialaansa kuuluvista ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi ECO-erityisjaoston jäsenet osallistuvat usein moniin eri tapahtumiin Brysselissä ja eri puolilla Eurooppaa ja ylläpitävät näin tiiviitä yhteyksiä poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä.

Erityisjaoston 12 jäsentä muodostavat ECO-erityisjaoston työvaliokunnan, joka vastaa erityisjaoston työn koordinoinnista. Erityisjaosto on perustanut pysyvän valmisteluryhmän laatimaan lausuntoja talouden ja finanssipolitiikan ohjauksesta euroalueella.

ECO-erityisjaoston sihteeristö tukee erityisjaoston jäseniä näiden toimissa.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018