ETURYHMÄ ”VAPAAT AMMATINHARJOITTAJAT”

ETSK perusti syyskuussa 2017 virallisesti eturyhmän ”vapaat ammatinharjoittajat”, johon kuuluu ETSK:n jäseniä, jotka edustavat ammatillisia järjestöjä tai jotka ovat itse vapaita ammatinharjoittajia. Eturyhmässä on jäseniä jäsenvaltioista Euroopan unionin pohjois-, etelä-, itä- ja länsiosista.

Eturyhmä kokoontuu kolmesti vuodessa arvioimaan vapaisiin ammatinharjoittajiin vaikuttavaa unionitason viimeaikaista poliittista ja lainsäädännöllistä kehitystä ja keskustelemaan siitä. Aiemmin tästä toiminnasta vastasi eturyhmä, johon kuului myös pk-yrityksiä ja käsiteollisuutta edustavia jäseniä. Päätös perustaa erillinen eturyhmä vapaita ammatinharjoittajia varten on osoitus sitoutumisesta eturyhmän tavoitteeseen: varmistetaan, että vapaat ammatinharjoittajat toimivat yhteisymmärryksessä saavuttaakseen täyden potentiaalinsa Euroopan unionissa tulevina vuosina. Roomassa järjestettyä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmän ylimääräistä kokousta ”Vapaa ammatinharjoittaminen Euroopan kehityksen edistäjänä: vapaiden ammatinharjoittajien eurooppalainen manifesti” voidaan pitää perustana eturyhmän toiminnalle ja panoksena uuteen foorumipohjaiseen työskentelymenetelmään, jonka avulla eurooppalaiset sidosryhmät voivat osallistua prosessiin.

Eturyhmä järjestää vuosittain ”vapaiden ammatinharjoittajien teemapäivän”, jolloin käsitellään vapaiden ammattien harjoittamiseen erityisesti vaikuttavia kysymyksiä, kuten digitalisaatiota ja tekoälyä.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society