Työmarkkinoiden seurantaryhmä (LMO)

Työmarkkinoiden seurantaryhmän (LMO) tavoitteena on kartoittaa ja analysoida työmarkkinoiden suuntauksia ja haasteita ja tuoda siten lisäarvoa ETSK:n ja sen ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” ‑jaoston (SOC) työhön.

Seurantaryhmä on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lähtien. Sen jäseniin kuuluvat puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa SOC-jaostosta. Puheenjohtajuus kestää kaksi ja puoli vuotta ja kiertää työnantajat-, työntekijät- ja ”moninainen Eurooppa” -ryhmien kesken. ETSK:n sisäisen synergian varmistamiseksi seurantaryhmässä on jäseniä kaikista ETSK:n jaostoista.

Kaikkien EU-maiden työmarkkinoiden rakenteissa, mekanismeissa ja työmarkkinasuhteissa on meneillään perusteellinen muutos. Tämän muutoksen ytimessä on erilaisia ilmiöitä, joita seurantaryhmä analysoi. Seurantaryhmä tarkastelee työmarkkinoiden haasteita ja suuntauksia, kerää esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja laatii raportteja ja tutkimuksia ajankohtaisista aiheista. Se järjestää myös julkisia tilaisuuksia sekä sisäisiä kokouksia, joilla pyritään edistämään keskustelua toimielinten, yhteiskunnan ja eri ammattialojen sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja tiedemaailman välillä.

Seurantaryhmä käsittelee erilaisia keskeisiä aiheita, kuten nuorisotyöttömyyttä, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integrointia työmarkkinoille, pitkäaikaistyöttömien saamista työmarkkinoille, ammatillista koulutusta sekä talouden digitalisoitumisen ja viherryttämisen vaikutusta työllisyyteen ja osaamiseen sekä oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office