You are here

Työmarkkinoiden seurantaryhmä (LMO)

Työmarkkinoiden seurantaryhmän (LMO) tavoitteena on kartoittaa ja analysoida työmarkkinoiden suuntauksia ja haasteita ja tuoda siten lisäarvoa ETSK:n ja sen ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” ‑erityisjaoston (SOC) työhön.

Seurantaryhmä on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lähtien. Siinä on 33 jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa SOC-erityisjaostosta. Puheenjohtajuus kestää kaksi ja puoli vuotta ja kiertää työnantajien, työntekijöiden ja muiden eturyhmien ryhmien kesken. ETSK:n sisäisen synergian varmistamiseksi seurantaryhmässä on jäseniä kaikista ETSK:n erityisjaostoista.

Kaikkien EU-maiden työmarkkinoiden rakenteissa, mekanismeissa ja työmarkkinasuhteissa on meneillään perusteellinen muutos. Tämän muutoksen ytimessä on erilaisia ilmiöitä, joita seurantaryhmä analysoi. Seurantaryhmä tarkastelee työmarkkinoiden haasteita ja suuntauksia, kerää esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja laatii raportteja ja tutkimuksia ajankohtaisista aiheista. Se järjestää myös julkisia tilaisuuksia sekä sisäisiä kokouksia, joilla pyritään edistämään keskustelua toimielinten, yhteiskunnan ja eri ammattialojen sidosryhmien, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja tiedemaailman välillä.

Seurantaryhmä käsittelee erilaisia keskeisiä aiheita, kuten nuorisotyöttömyyttä, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integrointia työmarkkinoille, pitkäaikaistyöttömien saamista työmarkkinoille, ammatillista koulutusta sekä talouden digitalisoitumisen ja viherryttämisen vaikutusta työllisyyteen ja osaamiseen sekä oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen.

Downloads

LMO Report on the activities 2013-2015