Koulutus

This page is also available in

Koulutus on erittäin tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta. EU onkin valinnut Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ensimmäiseksi perusperiaatteeksi sen, että ”jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen”. Koulutus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tulevia Euroopan kansalaisia valmistetaan tuntemaan vastuunsa monikulttuurisessa ja osallistavassa yhteiskunnassa, ja varustetaan heidät siihen, että he voivat antaa oman panoksensa EU:n kilpailukykyiseen talouteen. Yhteiskunnassa, jossa on reagoitava nopeasti uusiin haasteisiin, muun muassa teknologian käytön lisääntymiseen kaikissa töissä ja kaikilla aloilla, elinikäisestä oppimisesta on tullut uusi painopiste. Sen avulla työnantajat ja työntekijät pystyvät vastaamaan markkinoiden todellisuuteen ja työttömät pystyvät kouluttautumaan uudelleen ja parantamaan taitojaan, jotta he voivat palata työmarkkinoille. Elinikäinen oppiminen on arvokasta erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin kuuluville ihmisille, kuten ikääntyneille ja niille, joilla on alhainen osaamistaso.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisista koulutusjärjestelmistä, kun taas EU:lla on valtuudet toteuttaa toimia, joilla niitä tuetaan, koordinoidaan tai täydennetään eri aloitteilla. Tällaisia aloitteita ovat muun muassa Erasmus+-ohjelma, jolla tuetaan monia erilaisia hankkeita, ja uusi osaamisohjelma, jolla autetaan ihmisiä löytämään laadukkaita työpaikkoja ja parantamaan onnistumismahdollisuuksiaan.

ETSK on asiaankuuluvissa lausunnoissaan ja tiedonannoissaan puolustanut ihmisten oikeutta laadukkaaseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen ja harjoitteluun sekä oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin osallistavilla työmarkkinoilla.