Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset” (CCMI)

Neuvoa-antava valiokunta ”teollisuuden muutokset”, josta käytetään ranskankielistä lyhennettä CCMI (Commission consultative des mutations industrielles), tutkii teollisuuden muutoksia useilla eri toimialoilla ja seuraa muutosten kehitystä Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen mallin arvot huomioon ottaen.

CCMI on 23. heinäkuuta 2002 lakkautetun EHTY:n (Euroopan hiili- ja teräsyhteisö) neuvoa-antavan komitean seuraaja. Valiokunta on ETSK:n erillinen elin, ja sen toimiala kattaa kaikki teollisuudenalat tuotantotoiminnasta palveluihin.

CCMI koostuu ETSK:n jäsenistä ja ulkopuolisista nimetyistä edustajista.

ETSK nimittää nimetyt edustajat alakohtaisista järjestöistä, jotka edustavat järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa EU:n tasolla.

CCMI:n puheenjohtajana toimii ETSK:n jäsen ja toisena puheenjohtajana nimetty edustaja.

CCMI:n toimialaan sisältyvät

  • hiili- ja terästeollisuuden sekä sen tuotanto- ja kulutusketjun ne osat, jotka kuuluvat EU:n toimien piiriin
  • teollisen muutoksen vaikutukset muihin teollisuus- ja palvelualoihin sekä yleisemmin vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen, sosiaali- ja rakennepolitiikkaan, kestävään kehitykseen ja energiakäänteeseen
  • nykyisin myös teollisuuden digitaalinen muutos ja sen alakohtaiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset esimerkiksi palvelu- ja rahoitusaloihin, autoalaan ja terveydenhoitoalaan sekä teollisuuden digitaalisen muutoksen vaikutukset perus- ja ammattikoulutukseen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, työmarkkina- ja kansalaisyhteiskuntavuoropuheluun sekä yleisesti siirtymään Teollisuus 4.0 ‑prosessista Yhteiskunta 4.0 ‑prosessiin.

CCMI voi ilmaista kantansa laatimalla perussopimuksessa määrättyjä pakollisia lausuntoja, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pyynnöstä annettavia omaehtoisia ja valmistelevia lausuntoja sekä oma-aloitteisia lausuntoja ja tiedonantoja sekä järjestämällä konferensseja ja kuulemistilaisuuksia.

CCMI:llä on tiiviit työsuhteet muihin EU:n toimielimiin ja virastoihin sekä eri alojen organisaatioihin.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports