Ilmastotoimet

Pariisin ilmastosopimuksen hyväksyminen käynnisti uuden globaalin yhteistyön aikakauden maailmassa pyrittäessä hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen vaikutuksiin ja pitämään maapallon keskimääräinen lämpötilan nousu alle 2 °C:ssa. ETSK on erittäin aktiivinen Pariisin sopimusta tukevissa ilmastoasioissa, ja se kannustaa järjestämissään kokouksissa kansalaisyhteiskuntaa aktiiviseen osallistumiseen. ETSK laatii lausuntoja, joissa tarkastellaan asiaan liittyviä monia kysymyksiä, kuten ilmasto-oikeudenmukaisuutta, oikeudenmukaista siirtymistä vähähiiliseen talouteen sekä tarvetta monisidosryhmäiseen ja monitasoiseen yhteistyöhön ilmastohallinnossa. ETSK osallistuu vuosittain järjestettäviin ilmastosopimuksen osapuolten konferensseihin sekä ilmastoasioita käsitteleviin kansalaisyhteiskunnan huippukokouksiin, jotka kokoavat yhteen valtiosta riippumattomia toimijoita.