Ulkosuhteet

Laajentuminen / EU:n naapurivaltiot

ETSK:lla on tärkeä rooli EU:ssa toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sekä niiden EU:n ehdokasvaltioissa ja naapurivaltioissa toimivien kumppaneiden välisessä yhteysverkostossa. ETSK tukee kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista laajentumisprosessiin ja Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoon EU:n itäisten ja eteläisen Välimeren alueen naapurivaltioiden kanssa.

ETSK varmistaa Sveitsissä, Islannissa, Norjassa ja Liechtensteinissa toimivien kumppaniensa kanssa Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) ja Euroopan talousalueen (ETA) toiminnan säännöllisen seurannan.

ETSK:n ulkoinen toiminta Euroopassa ja Välimeren alueella keskittyy neljään osa-alaan:

Muu maailma

EU:n suhteet Latinalaiseen Amerikkaan, Aasiaan ja AKT-valtioihin (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot) ovat vahvistuneet vuosien mittaan. Ne ulottuvat eri aloille, muun muassa poliittiseen vuoropuheluun, kauppaan, kehitysyhteistyöhön ja tutkimukseen.

EU:n järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajana ETSK osallistuu aktiivisesti ”ulkosuhteet”-erityisjaostonsa (REX) kautta taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten yhteyksien edistämiseen näiden kolmen alueen kanssa.