Eturyhmä ”yhdistystoiminta”

Eturyhmään ”yhdistystoiminta” kuuluu jäseniä, jotka ovat peräisin valtakunnallisen tai EU-tason yhdistyssektorilta. He edustavat säätiöitä, yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä ja muita organisaatioita, joiden tavoitteena on edistää oikeusvaltioperiaatetta, ihmisten vapaata liikkuvuutta sekä kansalaisoikeuksien ja ihmisoikeuksien suojelua. Näinä aikoina, kun yhdistymisvapaus on uhattuna ja yhdistystoiminta joutuu yleisemminkin tiukasti puolustamaan vapauttaan ja riippumattomuuttaan, eturyhmän jäsenten tarkoituksena on ehdottaa ETSK:n puitteissa pohdittavia aiheita ja toimintapoliittisia linjauksia eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan voimistumisen tueksi.

”Yhdistystoiminta”-nimellä viitataan yksilön ja yleistä etua puolustavan valtion välisten tahojen sovittelutehtävään sekä niiden keskeisiin arvoihin eli keskinäiseen kunnioitukseen ja pyyteettömyyteen, joihin olennaisesti liittyvät moniarvoisuus ja yhteiskunnan etu.

Yhdistystoiminta heijastaa nyky-yhteiskunnan moninaisia kiinnostuksenkohteita ja identiteettejä, ja sen tehtävänä on luoda edellytykset aidolle kansalaisvuoropuhelulle. Näkymä kansalaisyhteiskunnan vahvistumisesta herättää toivoa nykyisessä varsin synkässä lisääntyvän suvaitsemattomuuden, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja kansalaistoiminta-alan kaventumisen ilmapiirissä.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmä (ryhmä III).