Digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä

This page is also available in

Digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä perustettiin tarjoamaan ETSK:lle joustava ja horisontaalinen rakenne, jonka avulla se voi

  • analysoida digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa
  • kartoittaa puutteita ja esteitä sekä
  • ehdottaa ratkaisuja.

Seurantaryhmä keskittyy EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehitykseen ja kattaa tekoälyyn ja digitaalistrategiaan liittyvät ETSK:n toimet.

Vasta perustettuna elimenä sen odotetaan hyödyntävän uusia ja innovatiivisia työskentelymenetelmiä.

Downloads

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO