Digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä

Digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä perustettiin tarjoamaan ETSK:lle joustava ja horisontaalinen rakenne, jonka avulla se voi

  • analysoida digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa
  • kartoittaa puutteita ja esteitä sekä
  • ehdottaa ratkaisuja.

Seurantaryhmä keskittyy EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehitykseen ja kattaa tekoälyyn ja digitaalistrategiaan liittyvät ETSK:n toimet.

Vasta perustettuna elimenä sen odotetaan hyödyntävän uusia ja innovatiivisia työskentelymenetelmiä.

Downloads

DSMO Work programme 2023-2025
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market
Digital Transition and Single Market Observatory activities roadmap for 2024 focus on general-purpose AI.