TUTKIMUS JA INNOVOINTI

This page is also available in

Tutkimus ja innovointi ovat olennaisen tärkeitä kilpailukyvyn parantamiseksi, kasvun edistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Tätä silmällä pitäen ETSK seuraa EU:n laaja-alaisen tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” täytäntöönpanoa. Komitea osallistuu myös tiiviisti keskusteluun vastuullisen tutkimuksen ja innovoinnin mallista, jossa tavoitteena on ottaa sidosryhmät mukaan tutkimus- ja kehitysprosessiin, jotta nykyisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan yhdessä löytää kestäviä ja osallistavia ratkaisuja.