Yleishyödylliset palvelut

Yleishyödylliset palvelut ovat Euroopan sosiaalisen mallin ja sosiaalisen markkinatalouden tukipilari.

Niihin kuuluvat muun muassa seuraavat alat: asuminen, vesi- ja energiahuolto, jätevesi- ja jätehuolto, julkinen liikenne, terveydenhoito, sosiaalipalvelut, nuoriso ja perhe, kulttuuri ja viestintä yhteiskunnassa, mukaan lukien yleisradiolähetykset, internet ja puhelinliikenne.

Yleishyödylliset palvelut auttavat ihmisiä elämään ihmisarvoista elämää ja varmistavat, että välttämättömät tavarat ja palvelut ovat kaikkien saatavilla. Ne takaavat oikeudenmukaisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen integraation ja edistävät kaikkien EU:n kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Yleishyödylliset palvelut ovat taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä kestävän kehityksen tärkeä osa.

Yleishyödylliset palvelut toimivat myös puskurina kaikkein vahingollisimpia sosiaalisia ja alueellisia vaikutuksia vastaan, sillä ne perustuvat tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa välttämättömien tavaroiden ja palvelujen yleinen saatavuus sekä perusoikeudet.

ETSK on perustanut temaattisen valmisteluryhmän ”yleishyödylliset palvelut”, jonka tehtävänä on arvioida Euroopan järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan huolenaiheita ja tuoda esiin sen näkemyksiä yleishyödyllisten palvelujen alalla.

Yleisenä tavoitteena on auttaa varmistamaan, että kaikkien Euroopan kansalaisten saatavilla on korkealaatuiset ja kohtuuhintaiset yleishyödylliset palvelut.