”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto (INT)

This page is also available in

”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” ‑erityisjaoston (INT) toimiala kattaa moninaisia politiikanaloja, jotka liittyvät teollisuuteen, kilpailuun, palveluihin, pk-yrityksiin ja yhteisötalouden yrityksiin. Se laatii ja hyväksyy lausuntoja tutkimuksesta ja innovoinnista, kuluttajansuojasta, uusista talouden suuntauksista, kuten yhteistyötaloudesta, ja yleensäkin sisämarkkinapolitiikasta.

Erityisjaosto järjestää sisämarkkinoiden kannalta erityisen tärkeistä aiheista julkisia kuulemisia kuullakseen mahdollisimman monia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Vuodesta 1999 lähtien se on järjestänyt joka vuosi komitean lippulaivatapahtuman Euroopan kuluttajapäivä.

Erityisjaostoon kuuluu myös yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä, joka seuraa sisämarkkinoiden kehitystä ja ehdottaa keinoja esteiden poistamiseksi tai sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Erityisjaoston tehtäväalalla toimii myös väliaikainen valmisteluryhmä ”yhteisötalouden yritykset”, joka koordinoi tätä yhä merkittävämpää talouden alaa koskevia komitean kantoja.

Downloads

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence