”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -erityisjaosto (INT)

This page is also available in

”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” ‑erityisjaoston (INT) toimiala kattaa moninaisia politiikanaloja, jotka liittyvät teollisuuteen, kilpailuun, palveluihin, pk-yrityksiin ja yhteisötalouden yrityksiin. Se laatii ja hyväksyy lausuntoja tutkimuksesta ja innovoinnista, kuluttajansuojasta, uusista talouden suuntauksista, kuten yhteistyötaloudesta, ja yleensäkin sisämarkkinapolitiikasta.

Erityisjaosto järjestää sisämarkkinoiden kannalta erityisen tärkeistä aiheista julkisia kuulemisia kuullakseen mahdollisimman monia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Vuodesta 1999 lähtien se on järjestänyt joka vuosi komitean lippulaivatapahtuman Euroopan kuluttajapäivä.

Erityisjaostoon kuuluu myös yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä, joka seuraa sisämarkkinoiden kehitystä ja ehdottaa keinoja esteiden poistamiseksi tai sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Erityisjaoston tehtäväalalla toimii myös väliaikainen valmisteluryhmä ”yhteisötalouden yritykset”, joka koordinoi tätä yhä merkittävämpää talouden alaa koskevia komitean kantoja.