”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” -jaosto (INT)

This page is also available in

”Yhtenäismarkkinat, tuotanto ja kulutus” ‑jaoston (INT) toimiala kattaa moninaisia politiikanaloja, jotka liittyvät teollisuuteen, kilpailuun, pk-yrityksiin ja yhteisötalouden yrityksiin sekä digitaalitalouteen ja -yhteiskuntaan. Se laatii ja hyväksyy lausuntoja tutkimuksesta ja innovoinnista, kuluttajansuojasta, uusista talouden suuntauksista, kuten kiertotaloudesta (jaosto toimii aktiivisesti Euroopan kiertotalouden sidosryhmäfoorumissa), ja yleensäkin sisämarkkinapolitiikasta.

Jaosto järjestää sisämarkkinoiden kannalta erityisen tärkeistä aiheista julkisia kuulemisia konsultoidakseen mahdollisimman monia kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. Vuodesta 1999 lähtien se on järjestänyt joka vuosi komitean lippulaivatapahtuman Euroopan kuluttajapäivä.

Jaostoon kuuluu myös digitaalisen siirtymän ja sisämarkkinoiden seurantaryhmä, joka seuraa digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä ja ehdottaa keinoja esteiden poistamiseksi ja sisämarkkinoiden kehittämiseksi.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence