Yhteysryhmä

Yhteysryhmä perustettiin vuonna 2004 puitteiden tarjoamiseksi poliittiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle monialaisissa, yhteisesti kiinnostavissa asioissa ETSK:n ja niiden eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen, joiden kanssa ryhmä on yhteistyössä, sekä muiden EU:n toimielinten kesken.

Ryhmä toimii ainutlaatuisena siltana kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja EU:n toimielinten välillä, ja se tarjoaa mahdollisuuden kansalaisvuoropuheluun sekä edistää osallistavaa demokratiaa. Ryhmä toimii kanavana, jonka välityksellä kansalaisyhteiskunta voi keskustella EU:n asialistalla olevista kysymyksistä ja päätöksentekoprosesseista ja vaikuttaa niihin (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti).

Yhteysryhmä on mukana järjestämässä yhteisiä aloitteita ja tapahtumia sekä kuulemisia, konferensseja ja työpajoja yhteisesti kiinnostavista aiheista. Ryhmän tärkein vuotuinen tapahtuma on kansalaisyhteiskuntapäivät, joka järjestetään yhdessä ETSK:n kanssa.