Eturyhmä ”yhteisötalous”

This page is also available in

Eturyhmässä ”yhteisötalous” on jäseniä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmästä ja työnantajat-ryhmästä. Jäsenet edustavat osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä, säätiöitä ja yhteiskunnallisia yrityksiä.

Eturyhmä pyrkii edistämään ja puolustamaan yhteisötalouden intressejä mahdollisimman laajoissa piireissä. Sen tavoitteena on hankkia tunnustusta alan merkittävälle panokselle EU:n sosioekonomisen kehityksen ja Euroopan yhdentymisprosessin menestymisen hyväksi. Eturyhmä ”yhteisötalous” on lisäksi tavan takaa osoittanut hyödyllisyytensä foorumina, joka sujuvoittaa vertaisoppimista, hyvien käytänteiden vaihtoa ja tiivistä yhteistyötä unionin toimielinten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiokentän kanssa. Vuosien mittaan eturyhmä ”yhteisötalous” on ajanut yhteisötalouden valtavirtaistamista ETSK:n lausunnoissa ja komitean muussa toiminnassa. Lisäksi ETSK on teettänyt sen aloitteesta joukon alaa käsitteleviä tutkimuksia.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmän sihteeristö.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration