Kansalaisyhteiskuntapalkinto

Kansalaisyhteiskunnan huippualoitteiden palkitseminen

Vuonna 2006 perustetun ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon tarkoituksena on palkita ja kannustaa eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan yhdentymistä merkittävästi edistäneiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tai yksityishenkilöiden käytännön saavutuksia ja aloitteita kaikilla tasoilla – unioni-, valtio-, alue- ja paikallistasolla.

Tällaisten saavutusten ja aloitteiden on oltava luovia ja innovatiivisia, ja niillä on oltava pitkäaikainen myönteinen vaikutus suuren yleisön käsitykseen Euroopan unionista ja yhdentymisprosessista.

ETSK:n puheenjohtaja valitsee palkinnon vuosittain vaihtuvan aiheen.

Myöntämällä kyseisen palkinnon komitea pyrkii saamaan yhä useammat tiedostamaan, miten merkittävällä tavalla kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tai yksityishenkilöt voivat olla mukana luomassa eurooppalaista identiteettiä ja kansalaisuutta, jotka kuvastavat Euroopan yhdentymisen perustana olevia yhteisiä arvoja.

Lisätietoa ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnosta löytyy seuraavan linkin kautta: kansalaisyhteiskuntapalkinto