Eturyhmä ”liikenne”

”Liikenne, verkkojen Eurooppa” Eturyhmän päätavoitteena on toimia kaikkien liikenneasioista kiinnostuneiden ETSK:n jäsenten keskustelu- ja oppimisfoorumina. Kaikkia liikenneketjun toimijoita ja sidosryhmiä kehotetaan osallistumaan ja jakamaan kokemuksiaan muiden jäsenten kanssa. Eturyhmä tuo näin lisäulottuvuuden ETSK:n eri elimissä käytäviin keskusteluihin. Eturyhmä kokoontuu yleensä aina ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑erityisjaoston (TEN) kokouksen jälkeen tarkastelemaan saavutettua edistystä ja keskustelemaan erityisjaostolle mahdollisesti osoitetuista tärkeistä asiakokonaisuuksista. Eturyhmä pitää myös vuosittain kolme ylimääräistä kokousta, joissa keskitytään erityisiin teemoihin. Lisäksi eturyhmän jäsenille tiedotetaan päivittäin EU:n liikennealan kehityksestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua erityisille tutustumiskäynneille.