Sosiaaliasiat

This page is also available in

EU:ssa on 25 miljoonaa työtöntä ja 122 miljoonaa ihmistä, joita uhkaa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen. Nämä luvut edellyttävät taloudellisen lähentymisen lisääntymistä, jotta EU:n kansalaisten elämää voidaan parantaa. Osallistava ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka on olennaisen tärkeää, jotta ihmisille saadaan kunnollisia työpaikkoja. Oikeudenmukainen ja tehokas sosiaaliturvajärjestelmä on puolestaan ratkaisevaa, jotta kaikille voidaan taata sosiaaliturva ja saada yhteiskunnasta syrjäytyneet jälleen sosiaalisen osallisuuden piiriin.

Sosiaaliasioihin kuuluvat kunnolliset työpaikat, sosiaaliturva, sosiaalinen suojelu ja osallisuus, köyhyyden vähentäminen, sukupuolten tasa-arvo, vammaiset henkilöt, lasten ja perheiden tarpeet, nuoret ja iäkkäät ihmiset, romanien kaltaiset vähemmistöt, terveydenhuolto, oikeusturva, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saatavuus, vapaaehtoistyö ja aktiivinen kansalaisuus. Sen kaikkien osa-alueiden yhteisenä päämääränä on saada ihmiset yhdenvertaisesti sosiaalipolitiikan keskiöön, ja sen EU-tason tärkein poliittinen väline on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

Tähän läheisesti liittyviä aiheita ovat työllisyys, koulutus, muuttoliike- ja turvapaikka-asiat ja perus- ja kansalaisoikeudet, joista vastaa etupäässä ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” ‑jaosto (SOC). SOC-jaoston työmarkkinoiden seurantaryhmä seuraa erityisesti EU:n työvoimaan ja työmarkkinoihin vaikuttavia haasteita. Temaattiset valmisteluryhmät ”vammaisten henkilöiden oikeudet” ja ”romanien osallistaminen” käsittelevät toimivaltaansa kuuluvia erityisiä kysymyksiä. ETSK on lisäksi saanut tällä alalla antamillaan lausunnoilla aikaan merkittävän sosiaalisen säännöstön.