Teollisuus ja teollinen muutos

EU tarvitsee kestävää teollisuuspolitiikkaa, jolla voidaan edistää oikeudenmukaista siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Innovointi, investoinnit ja koulutus ovat tässä avainasemassa. Neljännen teollisen vallankumouksen ja tekoälyn kaltaiset uudet käsitteet tuovat mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia, joihin on tartuttava. Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustajana ETSK on varmistanut olevansa tämän keskustelun etulinjassa.

Teollisen muutoksen käsitteleminen on yksi 2000-luvun tärkeimmistä haasteista. Kaikilla toiminta-aloilla on käynnissä taloudellisia ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja, jotka johtuvat usein digitaalisen vallankumouksen, energiasiirtymän ja globalisaation vaikutuksista. Sekä perinteisillä aloilla – kuten raskaassa teollisuudessa – että vihreämpien ja osaamiseen perustuvien teollisuudenalojen kehittyvillä aloilla on omaksuttava ennakoiva toimintatapa. Näin voidaan varautua ja mukautua muutokseen sekä hallita sitä uusien kestäväpohjaisten teknologioiden, uusien työpaikkojen ja uusien taitojen avulla, jotta pystytään vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen haasteisiin.