Työnantajat-ryhmä (ryhmä I)

This page is also available in

Työnantajat-ryhmä (ryhmä I) tuo yhteen yrittäjät ja yrittäjäjärjestöjen edustajat, jotka toimivat teollisuuden, kaupan, palvelujen ja maatalouden aloilla EU:n jäsenvaltioissa. Ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti yritysmaailmassa, ja he ovat kosketuksissa jokapäiväisiin realiteetteihin. He ovat aidosti sitoutuneita antamaan kokemuksensa käyttöön Eurooppa-hankkeen edistämiseksi.

Ryhmä edistää Euroopan yhdentymistä tukemalla yritysten kehittämistä. Yritykset ovat olennaisen tärkeässä asemassa hyvinvoivan yhteiskunnan kehittämisessä ja työpaikkojen luomisessa.

Nykyisessä haastavassa talouden tilanteessa ETSK on ainoa EU:n toimielin, joka tuo yhteen yrittäjiä ja ihmisiä, jotka osallistuvat täysipainoisesti kotimaidensa taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Ryhmä tuo yritysten äänen kuuluville Euroopan tasolla.

Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan viiden suurimman liike-elämän järjestön kanssa (BusinessEurope, CEEP, Eurochambres, EuroCommerce ja UEAPME). Monet ryhmän jäsenistä kuuluvatkin kyseisiin järjestöihin.

See also