Työnantajat-ryhmä (ryhmä I)

This page is also available in

Työnantajat-ryhmä (ryhmä I) tuo yhteen yrittäjät ja yrittäjäjärjestöjen edustajat, jotka toimivat teollisuuden, kaupan, palvelujen ja maatalouden aloilla EU:n jäsenvaltioissa. Ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti yritysmaailmassa, ja he ovat kosketuksissa jokapäiväisiin realiteetteihin. He ovat aidosti sitoutuneita antamaan kokemuksensa käyttöön Eurooppa-hankkeen edistämiseksi.

Ryhmä edistää Euroopan yhdentymistä tukemalla yritysten kehittämistä. Yritykset ovat olennaisen tärkeässä asemassa hyvinvoivan yhteiskunnan kehittämisessä ja työpaikkojen luomisessa.

Nykyisessä haastavassa talouden tilanteessa ETSK on ainoa EU:n toimielin, joka tuo yhteen yrittäjiä ja ihmisiä, jotka osallistuvat täysipainoisesti kotimaidensa taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Ryhmä tuo yritysten äänen kuuluville Euroopan tasolla.

Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan viiden suurimman liike-elämän järjestön kanssa (BusinessEurope, CEEP, Eurochambres, EuroCommerce ja UEAPME). Monet ryhmän jäsenistä kuuluvatkin kyseisiin järjestöihin.

See also

Downloads

EESC employers call for an open, united and strong EU

What kind of business environment do we need?