Jäsenet ja ryhmät

This page is also available in

ETSK:ssa on 329 jäsentä kaikista EU:n jäsenvaltioista. Heidät nimitetään viideksi vuodeksi, ja sama jäsen voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi. Nykyinen toimikausi ulottuu lokakuusta 2015 syyskuuhun 2020. Jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät jäsenet, jotka Euroopan unionin neuvosto sitten nimittää. He tekevät työtä riippumattomasti kaikkien EU:n kansalaisten hyväksi. Kutakin maata edustavien jäsenten määrä on suhteessa kyseisen maan väestömäärään.

Jäsenet toimivat kolmessa ryhmässä, jotka edustavat työnantajia (ryhmä I), työntekijöitä (ryhmä II) ja moninaista Eurooppaa, kuten maataloustuottajia, vapaita ammatinharjoittajia ja kuluttajia (ryhmä III). Kullakin ryhmällä on oma sihteeristö. Jäsenet valitsevat itse, mihin ryhmään haluavat kuulua.

Jäsenet voivat halutessaan muodostaa eturyhmiä, jotka edustavat EU:n järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan erilaisia talous- ja yhteiskuntaelämän intressejä ja jotka koostuvat kolmen ryhmän jäsenistä: