Jäsenet ja ryhmät

ETSK:ssa on 329 jäsentä kaikista EU:n jäsenvaltioista. Heidät nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, ja kausi voidaan uusia. Nykyinen toimikausi ulottuu lokakuusta 2015 syyskuuhun 2020. Jäsenvaltioiden hallitukset nimeävät jäsenet, jotka Euroopan unionin neuvosto sitten nimittää. Jäsenet tekevät työtä riippumattomasti kaikkien EU:n kansalaisten hyväksi. Kutakin maata edustavien jäsenten määrä on suhteessa kyseisen maan väestömäärään.

Jäsenet toimivat kolmessa ryhmässä, jotka edustavat työnantajia (ryhmä I), työntekijöitä (ryhmä II) ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita (maataloustuottajat, vapaat ammatinharjoittajat, kuluttajat jne. – ryhmä III). Kullakin ryhmällä on oma sihteeristönsä. Jäsenet valitsevat itse, mihin ryhmään haluavat kuulua.

Jäsenet voivat halutessaan muodostaa eturyhmiä, jotka edustavat EU:n järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan erilaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia intressejä ja jotka koostuvat kolmen ryhmän jäsenistä: