Digitaalinen muutos ja tietoyhteiskunta

Tietotekniikka lisääntyy joka puolella, mutta sen potentiaalia ei ole vieläkään hyödynnetty täysin talouskasvussa, työllisyydessä, innovoinnissa eikä varsinkaan Euroopan kansalaisten elämänlaadun parantamisessa.

Yksi ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑jaoston (TEN) tärkeimmistä painopisteistä digitaalialalla onkin digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi.

Lausunnoissaan ETSK tuo esiin kansalaisyhteiskunnan huolenaiheita ja toiveita, jotka koskevat työmarkkinavaikutuksia.

Kyberturvallisuus on myös merkittävä huolenaihe: kyberturvallisuuden häiriötilanteista aiheutuu päivittäin suurta taloudellista vahinkoa eurooppalaisille yrityksille ja koko talouselämälle. Lisäksi ne heikentävät kansalaisten ja talouden toimijoiden luottamusta digitaaliyhteiskuntaan.

Muita tärkeitä aiheita, joita ETSK käsittelee lausunnoissaan ja suorissa tapaamisissa sidosryhmien kanssa, ovat koulutus digitaalialalla, digitaalialan houkuttelevuus naisten kannalta, digitalisaation vaikutukset työoloihin ja ‑ehtoihin, esteettömyys ja käyttäjien, erityisesti lasten ja vammaisten henkilöiden, suojelu.

TEN-jaosto seuraa jatkuvasti digitaalisen kuilun kehitystä ja edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä osallisiksi digitalisaatiosta, sillä suurella määrällä eurooppalaisia kotitalouksia ei ole vieläkään internetyhteyttä.