Digitaalinen muutos ja tietoyhteiskunta

This page is also available in

Tietotekniikka lisääntyy joka puolella, mutta sen potentiaalia ei ole vieläkään hyödynnetty täysin talouskasvussa, työllisyydessä, innovoinnissa ja ennen kaikkea Euroopan kansalaisten elämänlaadun parantamisessa.

Siksi ”liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑erityisjaoston (TEN) yksi tärkeimmistä painopisteistä digitaalialalla on digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano ja sen myötä toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden luominen.

Lausunnoissaan ETSK tuo esiin kansalaisyhteiskunnan huolenaiheita ja toiveita, jotka koskevat työmarkkinavaikutuksia.

Kyberturvallisuus on myös merkittävä huolenaihe: kyberturvallisuuspoikkeamista aiheutuu päivittäin suurta taloudellista vahinkoa eurooppalaisille yrityksille ja koko talouselämälle. Lisäksi ne heikentävät kansalaisten ja talouden toimijoiden luottamusta digitaaliyhteiskuntaan.

Muita tärkeitä aiheita, joita ETSK käsittelee lausunnoissaan ja suorissa tapaamisissa sidosryhmien kanssa, ovat seuraavat: koulutus digitaalialalla, digitaalialan houkuttelevuus naisten kannalta, digitalisaation vaikutukset työoloihin, esteettömyys ja käyttäjien, erityisesti lasten ja vammaisten henkilöiden, suojelu.

TEN-erityisjaosto seuraa jatkuvasti digitaalisen kuilun kehitystä ja edistää yhtäläistä pääsyä kaikille, sillä suurella määrällä eurooppalaisia kotitalouksia ei ole vieläkään internetyhteyttä.