Ilmastoa ja kestävää kehitystä käsittelevät nuorten pyöreän pöydän keskustelut

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Ilmastoa ja kestävää kehitystä käsittelevät nuorten pyöreän pöydän keskustelut tarjoavat mahdollisuuden säännölliseen, järjestelmälliseen ja merkitykselliseen vuoropuheluun nuorten ja EU:n päätöksentekijöiden kesken. Ne käynnistettiin ETSK:n annettua lausunnon aiheesta ”Kohti nuorten järjestelmällistä osallistamista ilmastoa ja kestävää kehitystä koskevaan EU:n päätöksentekoon”.

EU:n nuorten pyöreän pöydän keskusteluja järjestetään kaksi kertaa vuodessa, ja niitä isännöi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea yhteistyössä Euroopan nuorisofoorumin, Generation Climate Europe ‑koalition ja Euroopan komission kanssa. Kullakin pyöreän pöydän keskustelulla on oma ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyvä aiheensa, ja joka kerta noin kymmenen nuorisoedustajan ryhmä tapaa komission jäsenen, jonka vastuualueeseen keskustelunaihe kuuluu.

EU:n nuorten pyöreän pöydän keskustelujen keskeinen piirre on seurantamekanismi, jolla on tarkoitus varmistaa, että Euroopan komissio ottaa nuorten kehotukset asianmukaisesti huomioon. Kunkin tapahtuman jälkeen nuorisoedustajat toimittavat asianomaiselle komission jäsenelle asiakirjan, jossa esitetään muutamia toimintapoliittisia kehotuksia. Komissaari sitoutuu antamaan niihin asiaankuuluvien pääosastojen tuella selkeän kirjallisen vastauksen seuraavan kuukauden aikana. Molemmat asiakirjat asetetaan sitten julkisesti saataville tapahtuman verkkosivuilla.

Tapahtumien seuraaminen ei edellytä ilmoittautumista, sillä ne lähetetään aina suoratoistona komitean verkkosivustolla. Seuraa suoraa lähetystä ja osallistu keskusteluun!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!