You are here

Eturyhmä ”kuluttajat ja ympäristö”

Eturyhmään ”kuluttajat ja ympäristö” kuuluu tällä hetkellä 22 jäsentä, jotka kaikki tulevat muut eturyhmät ‑ryhmästä (ryhmä III) ja joista useimmat edustavat kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä tai ovat näiden alojen asiantuntijoita.

Eturyhmän päätavoitteena on keskustella Euroopan komission ehdottamista asiakirjoista sekä varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja ympäristönsuojelu otetaan huomioon kaikessa ETSK:n työssä. Eturyhmä toimii foorumina, jossa osallistujat voivat keskustella heidän omissa maissaan toteutetuista politiikoista.

Eturyhmä on nimittänyt itselleen kaksi edustajaa: kuluttaja-asioissa espanjalainen jäsen Bernardo Hernández Bataller, viestinten käyttäjien järjestön (AUC) pääsihteeri, ja ympäristöasioissa irlantilainen jäsen Cillian Lohan, ympäristömyötäisen talouden säätiön (Green Economy Foundation) toiminnanjohtaja. Molemmat edustajat kuuluvat ryhmään III.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa muut eturyhmät ‑ryhmän sihteeristö. Eturyhmä toimii erityisen tiiviissä yhteistyössä maataloustuottajien eturyhmän kanssa.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules