Eturyhmä ”kuluttajat ja ympäristö”

This page is also available in

Eturyhmään ”kuluttajat ja ympäristö” kuuluu tällä hetkellä jäseniä moninainen Eurooppa ‑ryhmästä (ryhmä III), ja useimmat heistä edustavat kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä tai ovat näiden alojen asiantuntijoita.

Eturyhmän päätavoitteena on keskustella Euroopan komission ehdottamista asiakirjoista sekä varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja ympäristönsuojelu otetaan huomioon kaikessa ETSK:n työssä. Eturyhmä toimii foorumina, jossa osallistujat voivat keskustella heidän omissa maissaan toteutetuista politiikoista.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa moninainen Eurooppa ‑ryhmän sihteeristö. 

Downloads

Article 54 Internal Rules