Eturyhmä ”kuluttajat ja ympäristö”

This page is also available in

Eturyhmään ”kuluttajat ja ympäristö” kuuluu tällä hetkellä jäseniä pelkästään  kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmästä (ryhmä III), ja useimmat heistä edustavat kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä tai ovat näiden alojen asiantuntijoita. Useimmat niistä ovat myös INT-, TEN-, SOC- ja ECO-jaostojen jäseniä.

Eturyhmän päätavoitteena on keskustella Euroopan komission ehdottamista asiakirjoista sekä varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja ympäristönsuojelu otetaan huomioon kaikessa ETSK:n työssä. Eturyhmä on foorumi, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella edustamissaan maissa toteutetuista politiikoista.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmän sihteeristö.