You are here

Eturyhmä ”kuluttajat ja ympäristö”

Eturyhmään ”kuluttajat ja ympäristö” kuuluu tällä hetkellä jäseniä muut eturyhmät ‑ryhmästä (ryhmä III), ja useimmat heistä edustavat kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä tai ovat näiden alojen asiantuntijoita.

Eturyhmän päätavoitteena on keskustella Euroopan komission ehdottamista asiakirjoista sekä varmistaa, että kuluttajien oikeudet ja ympäristönsuojelu otetaan huomioon kaikessa ETSK:n työssä. Eturyhmä toimii foorumina, jossa osallistujat voivat keskustella heidän omissa maissaan toteutetuista politiikoista.

Eturyhmän sihteeristöpalveluista vastaa muut eturyhmät ‑ryhmän sihteeristö. Eturyhmä toimii erityisen tiiviissä yhteistyössä maataloustuottajien eturyhmän kanssa.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules