Eurooppalainen kansalaisaloite

This page is also available in

Euroopan kansalaisilla on 1. huhtikuuta 2012 lähtien ollut käytettävissään uusi oikeus, jonka avulla he voivat tuoda mielipiteensä vahvemmin kuuluville: eurooppalainen kansalaisaloite. Keräämällä miljoona allekirjoitusta eri puolilta Eurooppaa kansalaiset voivat vaatia Euroopan komissiota tekemään ehdotuksen EU-lainsäädännöksi tai muuttamaan unionin nykyisiä säädöksiä.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on kansalaisten osallistumisoikeuksien puolestapuhujana ja kansalaisyhteiskunnan näkemysten tulkkina kannattanut alusta lähtien ajatusta kansalaisaloitteesta ja pyrkinyt saamaan sitä varten yksinkertaiset ja ymmärrettävät säännöt, kuten esitetään komitean antamissa kahdessa lausunnossa kansalaisaloitteesta.

Tiivistetysti ETSK näkee roolinsa kahtalaisena:

  • Komitea kansalaisaloitteen edistäjänä: Aloitteen valmisteluvaiheessa tai sen aikana komitea on roolissaan vuoropuhelun ja tiedonvaihdon foorumina valmis muun muassa edistämään kansalaisaloitteiden järjestäjien verkottumista ja mahdollisia tapaamisia.
  • Komitea institutionaalisena neuvonantajana: Komitea tarjoaa tukeaan komissiolle antamalla lausunnon auttaakseen sitä menestyksekkään aloitteen arvioinnissa. Lisäksi ETSK tarjoutuu tekemään yhteistyötä komission ja Euroopan parlamentin kanssa järjestettäessä menestyksekkäisiin aloitteisiin liittyviä kuulemisia.

Lisätietoa Euroopan kansalaisaloitteesta löytyy seuraavan linkin kautta: kansalaisaloite

Downloads

Eurooppalaisen demokratiapassi - 2020