Liikenne

Dynaaminen ja kunnianhimoinen toimintapolitiikka

Liikenne on erittäin tärkeä ala Euroopalle. Se muodostaa yhden EU:n toiminnan merkittävimmistä aloista, ja sillä on merkittävä vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja ympäristön hyvinvointiin sekä kaupungeissa että maaseudulla. ”Liikenne, energia, perusrakenteet, tietoyhteiskunta” ‑jaoston (TEN) lausunnoista suuri määrä liittyy joka vuosi liikenteeseen.

Liikennealan kehittämiseen kuuluu aiempaa paremman ja vihreämmän infrastruktuurin rakentaminen, mikä edistää talouskasvua ja lisää kauppaa. Se tarkoittaa kuitenkin myös hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen vähentämistä sekä liikenneruuhkien ja kulkuyhteyksien puutteen käsittelyä, sillä liikkumismahdollisuuksien puute voi eristää ihmiset, varsinkin ikäihmiset tai vammaiset henkilöt, koteihinsa. Liikennealan olisi oltava vastaisuudessakin älykäs ja kilpailukykyinen, sillä se on osa sosiaalisesti oikeudenmukaista siirtymää kohti puhdasta energiaa ja digitalisaatiota. ETSK tarkastelee ja arvioi EU:n liikennepolitiikkaa eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kaikkien segmenttien tarpeiden ja etujen sekä huolenaiheiden kannalta.

Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistaminen

EU:n liikennealan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvempaa ja kattavampaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista sekä politiikan tekoon että sen täytäntöönpanoon. TEN-jaosto on perustanut temaattisen valmisteluryhmän edistämään kansalaisyhteiskunnan merkittävää osallistumista ja osallisuutta liikenteeseen liittyvissä päätöksentekoprosesseissa.