KULUTTAJAT

This page is also available in

Sisämarkkinoiden ansiosta EU:n kuluttajien ja yritysten on nykyään paljon helpompi ostaa ja myydä tavaroita ja palveluja rajojen yli sekä verkossa että sen ulkopuolella. Tämä edellyttää kuitenkin luottamusta markkinoihin, kohdennettua lainsäädäntöä ja tehokasta täytäntöönpanoa. 

ETSK pyrkii varmistamaan toiminnallaan, että kuluttajilla on tarvitsemansa oikeudet ja suoja. Komitea pyrkii myös tuomaan esiin epäterveitä ja laittomia kauppatapoja ja torjumaan niitä. Lisäksi komitea edistää kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja.

Komitean vuosittainen lippulaivatapahtuma Euroopan kuluttajapäivä on järjestetty vuodesta 1999 lähtien, ja se on tärkeä tilaisuus, jonka kautta kuluttajat voivat vaikuttaa EU:ssa käytävään keskusteluun.