Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

This page is also available in

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ‑ryhmä (ryhmä III) varmistaa työnantajat-ryhmän ja työntekijät-ryhmän rinnalla, että komitea on dynaaminen toimija ja että se pystyy tuomaan julki asioita, jotka askarruttavat erilaisia talous-, sosiaali-, ammatti- ja kansalaisjärjestöjä, joista jäsenvaltioiden kansalaisyhteiskunta muodostuu.

Lissabonin sopimuksessa tehtyjen muutosten mukaisesti ryhmä III koostuu muista kansalaisyhteiskuntaa ja sidosryhmiä edustavista, erityisesti talouselämän, kansalaistoiminnan, ammattialatoiminnan ja kulttuurin alan edustajista.

Ryhmä III:n ainutlaatuinen ominaispiirre on edustettujen alojen suuri määrä. Sen jäsenet ovat järjestöistä, jotka edustavat seuraavien alojen etuja:

 • tiedemaailma (luonnontieteilijät, taloustieteilijät, yhteiskuntatieteilijät jne.)
 • kansalaisten osallistuminen ja voimaannuttaminen
 • kansalaisyhteiskunnan kehitys
 • kuluttajat
 • ympäristö, kulttuuriperintö ja kestävä kehitys
 • maatalous, kalastus ja rannikkoyhteisöt, metsätalous
 • ihmisoikeuksien suojelu (lapsia, iäkkäitä, perheitä, sukupuolten tasa-arvoa, syrjäytyneitä ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä, muuttajia ja pakolaisia, vähemmistöjä, vammaisia henkilöitä, naisia ja nuoria koskevat kysymykset)
 • vapaat ammatit (asianajajat, lääkärit, insinöörit jne.)
 • mikro- pienet ja keskisuuret yritykset ja käsiteollisuus
 • yhteisötalous (hyväntekeväisyysjärjestöt, osuuskunnat, säätiöt, keskinäiset yhtiöt ja yhteiskunnalliset yritykset).

Ryhmä III:n yleisenä tavoitteena on vahvistaa aidosti osallistavaa demokratiaa kaikkialla Euroopan unionissa ja varmistaa, että lausunnoissa, joita ETSK antaa EU:n lainsäädäntöehdotuksista, otetaan huomioon kaikkien eurooppalaisten edut. Ryhmä III:n toimet perustuvat näin ollen kolmeen pilariin:

 • monimuotoinen demokratia
 • yhteisymmärryksen rakentaminen
 • kansalaistoiminta Euroopassa – paikalliset toimet.

Kaudella 2020–2023 ryhmä keskittyy työssään köyhyyteen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden rooliin sen torjumisessa.

Downloads

Work programme of the Diversity Europe Group 10/2020-04/2023 - Revised version for the year 2022