Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä väliaikainen ryhmä

This page is also available in

Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä väliaikainen ryhmä perustettiin vuonna 2017, kun ohjausjakson merkitys kasvoi. Se on horisontaalinen elin, joka vahvistaa ja tukee ETSK:n jaostojen työskentelyä. Se tarkastelee kestävää kasvua ja työllisyyttä koskevia Euroopan kansalaisyhteiskunnan ehdotuksia ja varmistaa näin ETSK:n jatkuvan panoksen vuosittaiseen EU-ohjausjaksoon. Eurooppalainen ohjausjakso on alun perin vuosittainen talouspolitiikan koordinointijakso, jota on myöhemmin täydennetty Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä vihreään ja digitaaliseen siirtymään pohjautuvilla toimilla. Pandemian johdosta ohjausjakso on keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan nopea sosioekonominen elpyminen ja saavuttamaan kestävä ja osallistava kasvu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja kilpailukykyisen kestävyyden käsitteeseen perustuvan uuden kasvustrategian mukaisesti. Ohjausjakson merkitys kasvaa entisestään ehdotetun elpymis- ja palautumistukivälineen myötä. Välineellä on tarkoitus muun muassa auttaa jäsenvaltioita vastaamaan ohjausjakson puitteissa havaittuihin haasteisiin. Jäsenvaltioille annettavan tuen ehdoksi asetetaan ohjausjakson yhteydessä annettujen suositusten noudattaminen. Kyseessä olevien summien suuruus ja ohjausjakson uusi suuntaus tekevät tästä tehtävästä tärkeän, ja se edellyttää eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevältä ryhmältä merkittävää osallistumista. Keskustelujen tulokset otetaan huomioon lausunnoissa, joita laaditaan säännöllisesti eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä muun muassa vuotuisesta kestävän kasvun strategiasta.

Kaikkien eurooppalaisten osallistuminen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kautta on tarpeen, jotta voidaan mahdollistaa talouden ja yhteiskunnan todellinen uudistaminen. Ryhmä auttaa toiminnallaan – valmistellessaan lausuntoja, tehdessään maavierailuja ja järjestäessään kokouksia ja konferensseja – parantamaan prosessin laatua, lisäämään sen legitimiteettiä ja tuomaan lisäarvoa parantamalla kansallista sitoutumista ja priorisointia, tehostamalla täytäntöönpanoa ja lisäämällä tietoisuutta kansallisella tasolla. Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä ryhmä aikookin jatkaa tärkeää työtään kootakseen kansalaisyhteiskunnan kansallisten organisaatioiden poliittisia näkemyksiä, kanavoidakseen ne ja tehdäkseen niitä tunnetuksi säännöllisten maakohtaisten vierailujen ja keskustelufoorumien avulla.

Ajankohtaista tietoa ryhmän toiminnasta löytyy vasemmalla olevista asiakirjoista.