Sadarbības grupa

Sadarbības grupa tika izveidota 2004. gadā, lai nodrošinātu pamatu politiskajam dialogam un sadarbībai starp EESK un Eiropas organizācijām un tīkliem, ar kuriem grupa uztur attiecības, kā arī ar citām ES iestādēm transversālos kopīgu interešu jautājumos.

Grupa darbojas kā unikāls tilts starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Eiropas Savienības iestādēm, paverot iespēju pilsoniskajam dialogam un veicinot līdzdalības demokrātiju. Tā ir kanāls, ar kura starpniecību pilsoniskā sabiedrība (saskaņā ar LES 11. pantu) var apspriest un ietekmēt ES darbakārtību un lēmumu pieņemšanas procesus.

Sadarbības grupa piedalās kopīgu iniciatīvu un pasākumu organizēšanā, kā arī uzklausīšanas sanāksmēs, konferencēs un semināros par kopīgu interešu jautājumiem. Tās svarīgākais gada notikums ir Pilsoniskās sabiedrības dienas, ko rīko kopīgi ar EESK.