Darba devēju grupa (I grupa)

This page is also available in

Darba devēju grupā (I grupa) apvienojušies uzņēmēji un uzņēmēju apvienību pārstāvji, kas ES dalībvalstīs darbojas rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un lauksaimniecības jomā. Mūsu grupas locekļi nodarbojas ar uzņēmējdarbību un saskaras ar dažādām ikdienas dzīves situācijām. Viņi ir patiesi apņēmušies lietderīgi izmantot savu pieredzi Eiropas projekta veidošanā.

Mēs sekmējam Eiropas integrāciju, atbalstot uzņēmumu attīstību, jo tiem ir liela nozīme pārtikušas sabiedrības veidošanā un darbvietu radīšanā.

Šajā ekonomikai sarežģītajā laikā EESK ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, kas pulcē kopā uzņēmējus un cilvēkus, kas ir pilnībā iesaistījušies savas mītnes valsts ekonomiskajā un sociālajā dzīvē. Mēs nodrošinām uzņēmēju viedokļa uzklausīšanu Eiropas līmenī.

Mēs cieši sadarbojamies ar piecām lielākajām Eiropas uzņēmēju organizācijām: BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce un UEAPME. Daudzi mūsu locekļi ir arī minēto organizāciju biedri.

See also