Komitejas locekļi un grupas

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir 329 locekļi no visām ES dalībvalstīm, un viņi ir iecelti amatā uz piecgadu pilnvaru termiņu, kas ir atjaunojams. Pašreizējais pilnvaru termiņš sākās 2015. gada oktobrī un ilgs līdz 2020. gada septembrim. Komitejas locekļus izvirza valstu valdības un ieceļ Eiropas Savienības Padome. Viņi darbojas neatkarīgi un savus pienākumus pilda visu ES pilsoņu interesēs. Locekļu skaitu no katras valsts nosaka proporcionāli valsts iedzīvotāju skaitam.

Locekļi strādā trijās grupās un pārstāv darba devējus (I grupa), darba ņēmējus (II grupa) vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas (lauksaimniekus, brīvās profesijas, patērētājus utt. — III grupa). Katrai grupai ir savs sekretariāts. EESK locekļi paši izvēlas grupu, kurai pievienoties.

EESK locekļi var brīvprātīgi apvienoties interešu grupās, kuras pārstāv daudzveidīgās organizētās ES pilsoniskās sabiedrības ekonomiskās un sociālās intereses un kuru sastāvā ir locekļi no visām trijām grupām.