Interešu grupa “Sociālā ekonomika”

This page is also available in

Interešu grupas “Sociālā ekonomika” sastāvā ir locekļi no grupas “Daudzveidība Eiropā” un no Darba devēju grupas. Viņi pārstāv kooperatīvus, savstarpējās sabiedrības, apvienības, fondus un sociālajā jomā strādājošas NVO.

Sociālā ekonomika ietver virkni jēdzienu, kas tiek lietoti dažādās dalībvalstīs, piemēram, jēdzienus “solidaritātes ekonomika” un “trešais sektors”. Visiem sociālās ekonomikas uzņēmumiem ir raksturīgas kopējas vērtības, piemēram, solidaritāte, sociālā kohēzija, cilvēka interešu pārākums pār kapitāla interesēm, sociālā atbildība, demokrātiska pārvaldība un tas, ka šo uzņēmumu darbības mērķis nav peļņa un tā vienmēr tiek ieguldīta atpakaļ uzņēmumā un sabiedrībā.

Tādējādi sociālā ekonomika ir atšķirīgs ekonomiskās aktivitātes veids, kas pastāvīgi sasaista vispārējas intereses, ekonomisko sniegumu, sociālos apsvērumus un demokrātisku funkcionēšanu un kas ar diviem miljoniem uzņēmumu un sešiem procentiem no ES nodarbinātības tomēr veido desmit procentus no visas Eiropas uzņēmējdarbības. Līdz ar to sociālā ekonomika ir būtisks Eiropas sociālekonomiskā modeļa elements.

Interešu grupas sekretariāta funkcijas nodrošina grupa “Daudzveidība Eiropā”.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration