Interešu grupa “Sociālā ekonomika”

Interešu grupas “Sociālā ekonomika” sastāvā ir locekļi no Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupas un no Darba devēju grupas. Viņi pārstāv kooperatīvus, savstarpējās sabiedrības, apvienības, fondus un sociālos uzņēmumus.

Interešu grupas mērķis ir pēc iespējas plašāk darīt zināmas sociālās ekonomikas intereses un aizstāvēt tās. Tā mēģina panākt, ka tiek atzīts būtiskais sektora pienesums Eiropas sociālekonomiskajā attīstībā un sekmīgā Eiropas integrācijas procesa norisē. Turklāt interešu grupa “Sociālā ekonomika” ir vairākkārt pierādījusi savu lietderību kā platforma, kas veicina savstarpējo mācīšanos, labākās prakses apmaiņu un ciešu sadarbību ar Eiropas iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām plašākā nozīmē. Gadu gaitā interešu grupa “Sociālā ekonomika” ir veicinājusi sociālās ekonomikas aspekta iekļaušanu EESK atzinumos un citās darbībās un ir arī ierosinājusi EESK uzdevumā veikt virkni pētījumu par šo sektoru.

Interešu grupas sekretariāta funkcijas nodrošina Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration