Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa (INT)

This page is also available in

Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētā nodaļa (INT) nodarbojas ar visdažādākajām politikas jomām, kas saistītas ar rūpniecību, konkurenci, pakalpojumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un sociālās ekonomikas uzņēmumiem. Tā arī apspriež un pieņem atzinumus par pētniecību un inovāciju, patērētāju aizsardzību, jaunām ekonomikas tendencēm, piemēram, sadarbīgo ekonomiku, un vienotā tirgus politiku kopumā.

Par jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi saistībā ar vienoto tirgu, specializētā nodaļa rīko sabiedriskās uzklausīšanas sanāksmes, lai apspriestos ar maksimāli plašu pilsoniskās sabiedrības organizāciju loku. Katru gadu kopš 1999. gada tā ir organizējusi arī Komitejas vadošo pasākumu, kas pazīstams kā Eiropas Patērētāju diena.

Specializētajai nodaļai ir arī Vienotā tirgus novērošanas centrs (VTNC), kura uzdevums ir uzraudzīt norises vienotajā tirgū un ierosināt veidus, kā novērst šķēršļus vai panākt uzlabojumus. Pagaidu izpētes grupa “Sociālās ekonomikas uzņēmumi”, kas arī darbojas specializētās nodaļas pārziņā, koordinē Komitejas nostājas šajā arvien svarīgākajā ekonomikas nozarē.