Ārējās attiecības

Paplašināšanās / ES kaimiņvalstis

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai (EESK) ir būtiska nozīme ES pilsoniskās sabiedrības kontaktu veidošanā ar partneriem kandidātvalstīs, kā arī kaimiņvalstīs. Mēs atbalstām pilsoniskās sabiedrības aktīvu līdzdalību paplašināšanās procesā un Eiropas kaimiņattiecību politikas īstenošanā, kas notiek sadarbībā ar ES kaimiņvalstīm austrumos un Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm.

Sadarbībā ar mūsu partneriem no Šveices, Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas regulāri uzraugām Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) darbību.

Mūsu ārpolitiskā darbība Eiropā un Vidusjūras baseinā norisinās četrās galvenajās jomās:

Pārējā pasaule

Gadu gaitā ir nostiprinājušās ES attiecības ar Latīņamerikas, Āzijas un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm. Sadarbība attiecas uz dažādām jomām, piemēram, politiskais dialogs, tirdzniecība, attīstības sadarbība un pētniecība.

Būdama organizācija, kas pārstāv ES organizēto pilsonisko sabiedrību, EESK — pateicoties savai Ārējo attiecību specializētajai nodaļai (REX) — jau ir aktīvi iesaistījusies iniciatīvās, kuru mērķis ir veicināt ekonomisko, politisko un sociālo saikni ar šiem trim reģioniem.