Ad hoc grupa “Eiropas pusgads”

Ad hoc grupa “Eiropas pusgads” (ESG) ir izveidota 2017. gadā, reaģējot uz aizvien lielāku Eiropas pusgada nozīmi. Šī grupa ir horizontāla struktūra, kas stiprina un atbalsta EESK specializēto nodaļu darbu. Tā rūpīgi izskata Eiropas pilsoniskās sabiedrības priekšlikumus par ilgtspējīgu izaugsmi un nodarbinātību, tādējādi nodrošinot pastāvīgu EESK ieguldījumu ikgadējā Eiropas pusgada ciklā. Eiropas pusgads, sākotnēji būdams ikgadējs ekonomikas politikas koordinēšanas cikls, vēlāk tika papildināts ar darbībām, kuru pamatā ir Eiropas sociālo tiesību pīlārs, Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi, kā arī zaļā un digitālā pārveide. Ņemot vērā pandēmiju, Eiropas pusgadam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu ātru sociālo un ekonomisko atveseļošanos un panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi saskaņā ar jauno izaugsmes stratēģiju, kuras pamatā ir Eiropas zaļais kurss un konkurētspējīgas ilgtspējas koncepcija. Pateicoties ierosinātajam Atveseļošanas un noturības mehānismam, Eiropas pusgada nozīme palielināsies vēl vairāk. Mehānisma mērķis ir, piemēram, palīdzēt dalībvalstīm risināt problēmas, kas konstatētas Eiropas pusgada kontekstā. Dalībvalstīm paredzētais atbalsts būs atkarīgs no tā, vai tiks ievēroti saistībā ar Eiropas pusgadu sniegtie ieteikumi. Pieejamo līdzekļu apjoms un Eiropas pusgada jaunā ievirze padara to par svarīgu uzdevumu, kura dēļ nepieciešama būtiska ad hoc grupas “Eiropas pusgads” iesaistīšanās. Mūsu debašu rezultāti tiks iekļauti mūsu atzinumos, ko regulāri izstrādājam Eiropas pusgada ciklā, jo īpaši attiecībā uz katra gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju.

Lai varētu reformēt ekonomiku un sabiedrību, ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju starpniecību jāpiedalās visiem eiropiešiem. Veicot savu darbību – atzinumu sagatavošanu, valstu apmeklējumu rīkošanu un sanāksmju/konferenču organizēšanu –, ad hoc grupa “Eiropas pusgads” palīdz uzlabot procesa kvalitāti, sekmēt tā leģitimitāti un sniegt pievienoto vērtību, uzlabojot valstu līdzatbildību, nosakot prioritātes, panākot efektīvāku īstenošanu un palielinot valstu informētību. Tāpēc ad hoc grupa “Eiropas pusgads” plāno turpināt šo svarīgo darbu, lai, izmantojot regulārus valstu apmeklējumus un diskusiju forumus, apkopotu, izplatītu un popularizētu valstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju politiskos uzskatus.

Lai iegūtu aktuālu informāciju par ad hoc grupas “Eiropas pusgads” darbību, skatieties dokumentus ekrāna kreisajā pusē.