PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

This page is also available in

Pētniecībai un inovācijai ir būtiska nozīme konkurētspējas uzlabošanā, izaugsmes veicināšanā, darbvietu radīšanā un sabiedrības problēmu risināšanā. To atzīstot, EESK uzrauga pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” — ES tālejošās pētniecības un inovācijas programmas — īstenošanu. Mēs esam cieši iesaistīti arī diskusijā par atbildīgu pētniecību un inovāciju — koncepciju, kuras mērķis ir integrēt ieinteresētās personas pētniecības un inovācijas procesā, lai mēs kopīgi varētu rast ilgtspējīgus un iekļaujošus risinājumus sabiedrības problēmām, ar kurām pašlaik saskaramies.