Digitālās pārmaiņas un informācijas sabiedrība

Informācijas tehnoloģiju nozīme pieaug visās jomās, tomēr joprojām netiek pilnībā izmantots to potenciāls centienos veicināt ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un inovāciju un pirmām kārtām uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Tāpēc viena no Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) galvenajām prioritātēm digitālajā jomā ir digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošana un līdz ar to arī funkcionējoša digitālā vienotā tirgus radīšana.

Savos atzinumos EESK pauž pilsoniskās sabiedrības bažas un vēlmes saistībā ar ietekmi uz darba tirgu.

Kiberdrošībai ir ārkārtīgi liela nozīme: kiberdrošības incidenti ik dienu rada ievērojamus ekonomiskus zaudējumus gan Eiropas uzņēmumiem, gan ekonomikai kopumā un mazina iedzīvotāju un uzņēmumu uzticēšanos digitālajai sabiedrībai.

Citi svarīgi temati, kuriem EESK pievēršas gan atzinumos, gan tiešos kontaktos ar ieinteresētajām personām, ir šādi: izglītība digitālajā jomā, digitālās jomas pievilcība sievietēm, digitalizācijas ietekme uz darba apstākļiem, piekļuve un lietotāju, jo īpaši bērnu un personu ar invaliditāti, aizsardzība.

TEN specializētā nodaļa pastāvīgi uzrauga digitālo plaisu un veicina vienlīdzīgu piekļuvi visiem, jo lielai daļai Eiropas mājsaimniecību vēl aizvien nav piekļuves internetam.