Digitālās pārkārtošanās un vienotā tirgus novērošanas centrs

This page is also available in

Digitālās pārkārtošanās un vienotā tirgus novērošanas centrs tika izveidots, lai EESK rīcībā būtu elastīga horizontālā struktūra, kas tai ļautu

  • analizēt digitālā vienotā tirgus darbību,
  • apzināt trūkumus un šķēršļus,
  • piedāvāt risinājumus.

Novērošanas centrs koncentrējas uz ES digitālā vienotā tirgus attīstību un aptver EESK darbību saistībā ar mākslīgo intelektu un digitalizācijas programmu.

Tā kā tā ir jaunizveidota struktūra, tajā izmantos jaunas un inovatīvas darba metodes.

Downloads

DSMO work programme 2020-2023