Klimata politikas pasākumi

This page is also available in

Ar Parīzes klimata nolīguma pieņemšanu pasaulē sācies jauns globālas sadarbības laikmets ar mērķi ierobežot klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, lai globālās temperatūras pieaugumu noturētu zem 2ºC. Atbalstot Parīzes nolīgumu, EESK intensīvi nodarbojas ar klimata jautājumiem, rīkojot sanāksmes, ar kurām veicina aktīvu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. EESK izstrādā atzinumus par ļoti dažādiem tematiem, kā klimatiskais taisnīgums, taisnīga pāreja uz mazoglekļa ekonomiku un klimata pārvaldības jomā nepieciešamā sadarbība starp daudzām ieinteresētajām personām un daudziem līmeņiem. EESK piedalās gadskārtējās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferencēs un pilsoniskās sabiedrības augstākā līmeņa sanāksmēs, kas veltītas klimata jautājumiem un kurās pulcējas nevalstiskā sektora dalībnieki.