PATĒRĒTĀJI

This page is also available in

Patlaban, pateicoties vienotajam tirgum, ES patērētājiem un uzņēmumiem ir daudz vienkāršāk pirkt un pārdot preces un pakalpojumus pāri robežām gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Taču tam ir vajadzīga paļāvība un uzticēšanās tirgum, atbilstīgi tiesību akti un to efektīva īstenošana. 

EESK strādā, lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir tiesības un aizsardzība, kas tiem ir vajadzīga. Mēs arī apzinām un cenšamies apkarot negodīgu un nelikumīgu tirdzniecības praksi. Turklāt mēs veicinām ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

Mūsu svarīgākais gada pasākums — Eiropas Patērētāju diena — notiek katru gadu kopš 1999. gada un ir tikšanās vieta, kur patērētāji pulcējas, lai ietekmētu ES debates.