Balva pilsoniskajai sabiedrībai

This page is also available in

Izcilu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu apbalvošana

EESK 2006. gadā ieviesa pilsoniskajai sabiedrībai paredzētu balvu, lai visos līmeņos — Eiropas, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī — godalgotu un rosinātu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai privātpersonu būtiskus sasniegumus un iniciatīvas, kas sniedz ievērojamu ieguldījumu Eiropas identitātes veidošanā un integrācijas veicināšanā.

Šīm iniciatīvām un sasniegumiem jābūt radošiem un novatoriskiem un ilgākā laika posmā pozitīvi jāietekmē sabiedrības uztvere Eiropas un integrācijas jautājumos.

Īpašu tematu katra gada balvai nosaka EESK priekšsēdētājs.

Piešķirot šo balvu, Komitejas mērķis ir veicināt izpratni par pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai fizisku personu būtisko ieguldījumu, ko tās var sniegt Eiropas integrācijas kopējās vērtības iekļaujošas Eiropas identitātes un pilsoniskuma veidošanā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par EESK Pilsoniskās sabiedrības balvu, aicinām aizpildīt saziņas veidlapu Pilsoniskās sabiedrības balva