Interešu grupa “Transports”

“Transports, Eiropas savienošana”

Interešu grupas “Transports” galvenais mērķis ir būt par diskusiju un mācību forumu visiem EESK locekļiem, kuri interesējas par transporta jautājumiem. Tajā aicināti darboties un ar kolēģiem pieredzē dalīties visi ar “transporta ķēdi” saistītie dalībnieki un ieinteresētās personas. Tādā veidā šī interešu grupa nodrošina papildu dimensiju debatēm, kas notiek dažādās EESK struktūrvienībās. Interešu grupa “Transports” parasti tiekas pēc katras Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) sanāksmes, lai izvērtētu sasniegto un apspriestu īpaši svarīgus dosjē, kas iesniegti specializētajai nodaļai. Turklāt interešu grupa “Transports” rīko trīs ārpuskārtas sanāksmes gadā, kas veltītas konkrētām tēmām. Tās locekļi katru dienu saņem arī informāciju par jaunākajiem notikumiem un jautājumiem ES transporta jomā. Locekļiem ir arī iespēja piedalīties īpašos mācību braucienos.