Interešu grupa “Apvienību darbība”

This page is also available in

Interešu grupā “Apvienību darbība” iesaistījušies Komitejas locekļi, kas ir valstu vai ES līmeņa apvienību biedri un pārstāv nodibinājumus, apvienības, NVO vai cita veida organizācijas, kuras ir ieinteresētas tiesiskuma un personu brīvas pārvietošanās veicināšanā, kā arī pilsonisko brīvību un cilvēktiesību aizsardzībā. Laikā, kad biedrošanās brīvība ir apdraudēta un, vispārīgāk runājot, apvienību darbības organizācijām ir vairāk jācenšas saglabāt savu brīvību un neatkarību, interešu grupas locekļi ir iecerējuši ierosināt EESK apspriežamus jautājumus un publiskās politikas pasākumus, kuri varētu palīdzēt no jauna aktivizēt Eiropas pilsonisko sabiedrību.

Franču valodā jēdziens vie associative (“apvienību darbība”) norāda uz apvienību īstenoto mediatora lomu starp indivīdu un valsti un uz to, ka tās aizsargā vispārējās intereses un pamatvērtības – savstarpēju cieņu un altruismu –, kas savukārt ir saistītas ar plurālismu un sociālajiem ieguvumiem.

Apvienību darbība atspoguļo mūsdienu sabiedrībā vērojamo interešu un identitāšu lielo daudzveidību, un šādu apvienību uzdevums ir strādāt, lai radītu apstākļus patiesam pilsoniskam dialogam. Diezgan drūmā kontekstā, ko arvien vairāk raksturo neiecietība, sociālā netaisnība un pilsoniskās telpas sašaurināšanās, perspektīva stiprināt pilsonisko sabiedrību vieš cerību.

Interešu grupas sekretariāta darbu nodrošina Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa (III grupa).