Eiropas pilsoņu iniciatīva

This page is also available in

Kopš 2012. gada 1. aprīļa Eiropas pilsoņi bauda jaunas tiesības, kas dod viņiem iespēju stingrāk paust savu viedokli, — tā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI). Savācot Eiropā vienu miljonu parakstu, viņi var pieprasīt Eiropas Komisijai ierosināt jaunu ES tiesību aktu vai veikt izmaiņas kādā jau esošā tiesību aktā.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, būdama pilsoņu līdzdalības tiesību aizstāve un pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja, kopš paša sākuma ir atbalstījusi pilsoņu iniciatīvas ideju un iestājusies par vienkāršiem, saprotamiem noteikumiem, kuri izklāstīti divos Komitejas pieņemtos atzinumos par EPI.

Īsumā EESK uzskata, ka tās loma var būt divējāda:

  • Komiteja kā atbalstītāja. Iniciatīvas sagatavošanas vai tās norises laikā Komiteja var darboties kā dialoga un informācijas forums, nodrošinot iniciatīvas organizatoriem iespējas veidot tīklus, vajadzības gadījumā satikties utt.
  • Komiteja kā institucionāla konsultante. Komiteja ir gatava sniegt atbalstu Komisijai un izstrādāt atzinumus, kas tai palīdzētu izvērtēt sekmīgās iniciatīvas. EESK arī piedāvā sadarboties ar Komisiju un Eiropas Parlamentu, rīkojot uzklausīšanas sanāksmes par sekmīgajām iniciatīvām.

Sīkāku informāciju par EPI varat iegūt pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietnē.

Downloads

Eiropas demokrātijas pase - 2020