Uzņēmumi

Uzņēmējdarbība visās tās izpausmēs ir būtiska, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi, inovāciju, darbvietas un sociālo iekļaušanu.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jo īpaši ir būtiska loma Eiropas ekonomikā. Tāpēc EESK ir vienmēr uzsvērusi MVU nozīmi un nepieciešamību veicināt to attīstību. Pēdējo gadu laikā mūsu Komiteja ES līmenī ir kļuvusi par svarīgu dalībnieci, kas veicina sociālo uzņēmējdarbību un sociālo ekonomiku. Jaunie ekonomikas modeļi ir arī EESK darba kārtības augšgalā, un ir uzsāktas vairākas iniciatīvas šajā jomā.