ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā

ES balvu bioloģiskās ražošanas jomā piešķiršanu kopīgi organizē Eiropas Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), Eiropas Reģionu komiteja (RK), COPA-COGECA un IFOAM Organics Europe. Šo balvu mērķis ir atzinīgi novērtēt izcilību visā bioloģiskās vērtības radīšanas ķēdē, apbalvojot labākos un novatoriskākos ES bioloģiskās ražošanas dalībniekus.

Šīs ir pirmās ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā, un tas ir viens no pasākumiem, ko īsteno saskaņā ar Komisijas 2021. gada 25. martā pieņemto ES bioloģiskās ražošanas attīstības rīcības plānu. Šis rīcības plāns balstās uz pieņēmumu, ka bioloģisko ražošanu var stimulēt, palielinot patērētāju pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produktiem. Tāpēc cita starpā ir jāpalielina sabiedrības informētība par bioloģiskās ražošanas īpatnībām un sniegtajiem ieguvumiem. Šajā saistībā rīcības plānā paredzēts katru gadu piešķirt balvas par izcilību bioloģiskās vērtības radīšanas ķēdē. Šīs balvas pirmo reizi tiks pasniegtas 2022. gadā.

Jau gadiem EESK iestājas par ilgtspējīgāku un visaptverošu pārtikas politiku Eiropas Savienībā. Piemēram, 2021. gada septembrī pieņemtajā atzinumā par minēto rīcības plānu EESK atzīst bioloģiskās lauksaimniecības nozīmi Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanā un norāda, ka šis rīcības plāns bioloģiskās ražošanas attīstībai ir stabils pamats bioloģiskās ražošanas nozares ilgtspējīgai attīstībai. EESK arī uzskata, ka ar atbilstošu izpratnes veicināšanas pasākumu palīdzību patērētāji būtu jāinformē par bioloģisko produktu priekšrocībām un problēmām, kas ar tiem saistītas, un tāpēc vēlas iesaistīties pasākumos, kuru mērķis ir palielināt informētību par bioloģisko ražošanu, piemēram, katru gadu rīkotajā ES Bioproduktu dienā un balvu piešķiršanā par izcilību visās bioloģiskās pārtikas ķēdes nozarēs.

EESK tika uzaicināta uz pirmajām ES Bioproduktu dienas oficiālajām svinībām, kurās 2021. gada 23. septembrī piedalījās komisārs Janusz Wojciechowski, un Komiteja ir viena no struktūrām, kura rīko ES balvu piešķiršanu bioloģiskās ražošanas jomā un kuras pārziņā ir trīs balvu kategorijas.

ES balvas — kopumā astoņas godalgas — bioloģiskās ražošanas jomā tiek piešķirtas septiņās kategorijās. Apbalvoti tiek visas bioloģiskās vērtības radīšanas ķēdes dalībnieki, kas ir izstrādājuši izcilu, novatorisku, ilgtspējīgu un iedvesmojošu projektu, kurš rada reālu pievienoto vērtību bioloģiskās ražošanas un patēriņa jomā.


EESK priekšsēdētājs Oliver Röpke EESK priekšsēdētājs Oliver Röpke:

Pieprasījums pēc bioloģiskās pārtikas strauji pieaug. Patērētāji vēlas labāku un veselīgāku pārtiku, kas ir laba mūsu ķermeņiem un nāk par labu mūsu planētai. Taču ne visiem ir tāda pati izvēles iespēja, jo daļa bioloģiskās pārtikas nav pieejama. Ar ES balvu bioloģiskās ražošanas jomā tiek pausta atzinība tiem, kuri patiesi cīnās par bioloģisko pārtiku un bioloģisko ražošanu Eiropas Savienībā un to tuvina ikdienas patērētājam.


Plašāka informācija atrodama tīmekļa vietnē ES balvas bioloģiskās ražošanas jomā, un sociālajos medijos, izmantojot tēmturi: #EUOrganic.