Ārējo attiecību specializētā nodaļa (REX)

This page is also available in

Viens no Ārējo attiecību specializētās nodaļas (REX) pamatuzdevumiem ir uzraudzīt ES ārējo darbību, risinot dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ārpus ES esošās valstīs un reģionos, ar ko Eiropas Savienībai ir oficiālas attiecības, it īpaši kandidātvalstīs un ES kaimiņvalstīs. Specializētā nodaļa aktīvi seko līdzi ES tirdzniecības un attīstības politikai.

EESK ārējās attiecības galvenokārt tiek veidotas, pamatojoties uz pilnvarām, kas piešķirtas ar starptautiskiem nolīgumiem, kurus ES ir parakstījusi ar trešām valstīm, vai ar lēmumiem, kas pieņemti valsts vadītāju augstākā līmeņa sanāksmēs. REX specializētā nodaļa sadarbojas ar ĀKK valstīm, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm, ASV, Kanādu, Eiropas un Vidusjūras reģiona partnerības valstīm, Ukrainu, Gruziju, Moldovu, Turciju, Rietumbalkāniem, Krieviju, Ķīnu, Japānu un Koreju.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023