Interešu grupa “Patērētāji un vide”

This page is also available in

Interešu grupā “Patērētāji un vide” šobrīd darbojas locekļi, kuri ir no grupas “Daudzveidība Eiropā” (III grupa) un kuru lielākā daļa pārstāv patērētāju un vides organizācijas vai ir minēto jomu eksperti.

Interešu grupas galvenais mērķis ir apspriest Eiropas Komisijas ierosinātos dokumentus un nodrošināt, lai visā EESK darbībā tiktu ņemtas vērā patērētāju tiesības un vides aizsardzība. Tas ir forums, kura dalībnieki apspriež savās valstīs īstenotās rīcībpolitikas.

Interešu grupas sekretariāta funkcijas nodrošina grupa “Daudzveidība Eiropā”. 

Downloads

Article 54 Internal Rules