Interešu grupa “Patērētāji un vide”

Interešu grupā “Patērētāji un vide” šobrīd darbojas locekļi, kas visi pārstāv Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupu (III grupa) un kuru lielākā daļa nāk no patērētāju un vides organizācijām vai kuri ir minēto jomu eksperti. Lielākā daļa no tiem ir arī INT, TEN, SOC un ECO specializēto nodaļu locekļi.

Interešu grupas galvenais mērķis ir apspriest Eiropas Komisijas ierosinātos dokumentus un nodrošināt, lai visā EESK darbībā tiktu ņemtas vērā patērētāju tiesības un vides aizsardzība. Interešu grupa ir forums, kura dalībnieki var apspriest politikas virzienus, kas īstenoti valstīs, kuras viņi pārstāv Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā.

Interešu grupas sekretariāta funkcijas nodrošina Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa.