Interešu grupa “Patērētāji un vide”

This page is also available in

Interešu grupā “Patērētāji un vide” šobrīd darbojas locekļi, kas nāk no grupas “Daudzveidība Eiropā” (III grupa) un kuru lielākā daļa pārstāv patērētāju un vides organizācijas vai ir minēto jomu eksperti. Lielākā daļa no viņiem ir INT, TEN, SOC un ECO specializētās nodaļas locekļi.

Interešu grupas galvenais mērķis ir apspriest Eiropas Komisijas ierosinātos dokumentus un nodrošināt, lai visā EESK darbībā tiktu ņemtas vērā patērētāju tiesības un vides aizsardzība. Interešu grupa sniedz dalībniekiem iespēju apspriest to valstīs īstenoto politiku.

Par interešu grupas sekretariāta funkcijām rūpējas grupa “Daudzveidība Eiropā”.

Downloads

Article 54 Internal Rules